^Вверх
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Стоматологія

Відділення «Стоматологія» було створено ще під час функціонування Рівненського медичного училища. Саме у 1999 році було поновлено набір студентів для отримання кваліфікації «Зубний технік». Чимало студентів було випущено за ці роки, багато хто з них стали видатними постатями у стоматології, - як техніками зубними, так і лікарями різного профілю. Серед перших випускників відновленого відділення були й викладачі, які нині передають свої знання майбутнім технікам зубним, а саме: Гусар Руслан Тимофійович, Лукін Михайло Вікторович, Боровик Олеся Василівна.

У 2008 році розпочато підготовку здобувачів освіти за новою спеціальністю «Стоматологія», кваліфікація «Гігієніст зубний». Освіту, майбутні стоматологічні фахівці, отримують, як на основі базової, так і повної загальної середньої освіти за рахунок коштів державного (регіонального) замовлення та за кошти фізичних чи юридичних осіб.

Функціонування відділення «Стоматологія» розпочалося під керівництвом кандидата медичних наук Палапи Василя Васильовича. За цей період було створено потужну навчальну базу, сформовано високопрофесійний викладацький склад.

Новий 2019-2020 навчальний рік, вже у фаховому медичному коледжі Комунального закладу вищої освіти «Рівненська медична академія» Рівненської обласної ради, відділення розпочало під керівництвом кандидата технічних наук – Антонюк Марії Миколаївни. Згодом, відділення очолила кандидат медичних наук Копаниця Оксана Миронівна.

У жовтні 2023 року відділення очолив кандидат педагогічних наук, викладач вищої категорії, викладач-методист, лікар-стоматолог, ортодонт – Лисиця Дмитро Леонідович, який протягом 11 років очолював циклову комісію стоматологічних дисциплін фахового медичного коледжу Комунального закладу вищої освіти «Рівненська медична академія» Рівненської обласної ради.

Lusica23

Здобуття фаху, майбутніми техніками зубними та гігієністами зубними відбувається не лише на базі фахового медичного коледжу Комунального закладу вищої освіти «Рівненська медична академія» Рівненської обласної ради, але й на базах комунальних та приватних стоматологічних лікувальних закладів. Матеріально-технічне забезпечення та професійність педагогічного колективу забезпечує професійну компетентність майбутніх фахівців стоматологічного профілю.

Для практичної підготовки здобувачів освіти оснащено зуботехнічну лабораторію, рентгенологічний кабінет, фантомний клас, стоматологічні кабінети з сучасними стоматологічними установками. Теоретичне навчання проходить в аудиторіях, забезпечених мультимедійними комплексами.Випускники відділення «Стоматологія» є високопрофесійними фахівцями в обраній галузі, які щороку поповнюють ряди спеціалістів в клініках стоматологічного профілю, зуботехнічних лабораторіях.  Дипломовані спеціалісти - випускники КЗВО «Рівненська медична академія» - мають можливість продовжити навчання у медичних університетах та отримати кваліфікацію лікаря-стоматолога за скороченим терміном навчання.

stomat2019 2

stomat2019 1

Відділення “Сестринська справа”

Відділення «Сестринська справа» забезпечує підготовку фахівців галузі знань 22 «Охорона здоров'я» спеціальності 223 Медсестринство за освітньо-професійною програмою «Сестринська справа». По завершенню навчання випускники отримують освіту за освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр». Навчання в коледжі спрямоване не лише на засвоєння здобувачами освіти змісту окремих дисциплін, а й на формування професійних компетентностей, мобільності знань, гнучкості методів професійної діяльності та критичності мислення.

Освітній процес забезпечує потужний викладацький склад професіонали-практики з багаторічним досвідом роботи в галузі охорони здоров'я. Коледж тісно співпрацює з установами та закладами охорони здоров’я міста Рівне та області, залучаючи до організації й реалізації освітнього процесу безпосередніх роботодавців, забезпечуючи тим самим якісну підготовку майбутніх фахівців. Кваліфіковані сестри медичні, які здатні на високому професійному рівні вирішувати медико-соціальні проблеми населення, компетентно приймати виважені рішення сьогодні є вкрай затребуваними на ринку праці.

Очолює відділення кандидат педагогічних наук, викладач вищої категорії, викладач-методист, лікар-стоматолог, ортодонт – Лисиця Дмитро Леонідович, який розпочав свій професійний шлях у 2003 році здобувши фах фельдшера у Рівненському базовому медичному коледжі.

Lusica23

Розвинені країни світу розглядають професію сестри медичної, як одну з ключових професій, яка забезпечує ефективне функціонування системи охорони здоров'я, особливо в його профілактичній частині. Саме тому випускники відділення «Сестринська справа» користуються попитом у працедавців з країн Європейського Союзу. Та й в Україні, щороку зростає потреба у висококваліфікованих кадрах адже спостерігається тенденція до постійного зростання кількості медичних закладів зокрема приватних, а це: поліклініки, стаціонари, реабілітаційні центри, косметологічні кабінети, медичні лабораторії, стоматологічні клініки. Жоден із закладів охорони здоровʼя, будь-якого спрямування не може функціонувати без сестер медичних.

Здобувачі освіти, які навчаються на відділенні «Сестринська справа» фахового медичного коледжу Комунального закладу вищої освіти «Рівненська медична академія» Рівненської обласної ради, по завершенні навчання та отриманні освітньої кваліфікації – сестра медична, мають можливість продовжити здобуття вищої освіти своїй Alma Mater за освітнім ступенем бакалавр та магістр.

ses12ses13

Відділення “Лікувальна справа”

  Підготовка фахівців галузі знань 22 «Охорона здоров я» спеціальності 223 Медсестринство, освітньо-професійна програма «Лікувальна справа» координується структурним підрозділом - відділенням «Лікувальна справа». За підготовку фахових дисциплін відповідають випускові циклові комісії професійних дисциплін.
  Доцільність підготовки фахівців у закладі зумовлена, в першу чергу, реформуванням системи медичної освіти, потребою міста та області у фахівцях зазначеного напряму. На сьогоднішній день ліцензований обсяг підготовки фельдшерів становить 230 осіб.
Старт реформи екстреної медицини створює новий формат надання медичної допомоги. Новий формат надання медичної допомоги вносить зміни і в освітню діяльність з підготовки фельдшерів.

  Очолює відділення «Лікувальна справа» викладач вищої кваліфікаційної категорії, кандидат біологічних наук Стернік Віта Миколаївна. Маючи великий досвід роботи вона грамотно, професійно забезпечує роботу на відділенні, плідно співпрацює з кураторами груп та студентським активом.

Sternik20

  Фельдшер (нім. Feldscher від Feldscherer спочатку перекладалось як польовий цирульник, хірург)- універсальний фахівець у наданні первинної медичної допомоги при різноманітних гострих захворюваннях та невідкладних станах. Особлива професійна компетентність вимагається від фельдшера, адже він самостійно оцінює стан здоров’я пацієнта, надає першу медичну допомогу людині, яка потрапила в аварію, проводить попередній огляд хворого (вимірює тиск, пульс тощо), встановлює первинний діагноз, самостійно приймає рішення про госпіталізацію хворого, супроводжує його під час траспортування, несе відповідальність за стан здоров’я потерпілого.
  Фельдшер пропагує здоровий спосіб життя, виконує санітарно-епідеміологічний нагляд за людьми, що проживають на його дільниці ( масові обстеження учнів, студентів, працюючих і пенсіонерів для виявлення захворювань на ранніх стадіях), проводить санітарно-освітню роботу серед населення.
  Фельдшер може виконувати функції багатьох лікарів-спеціалістів: прийняти пологи, накласти шви на рану, вимити сірчану пробку з вуха, видалити чужорідне тіло з ока, надати першу допомогу при переломах, опіках тощо.
  Фельдшер працює у закладах швидкої медичної допомоги, лікувально – профілактичних закладах міста, диспансерах. Він може обіймати посади помічника лікаря, медичного статиста, фельдшера (фельдшер – лаборант, фельдшер – військовий, фельдшер санітарної служби, фельдшер психоневрологічних закладів), завідувача фельдшерсько – акушерського пункту, медичної сестри, акушера, лаборанта, реєстратора. Його праця гідно оплачується. Наявність вищої медичної освіти дає можливість кар’єрного росту до посади лікаря, фармацевта.

C7AEAE68-35A4-49B7-BE6D-F093F7F09168

 

   Професійна практика здійснюється на базі таких медичних закладів .

Правила прийому на спеціальність Медсестринство 223,спеціалізація Лікувальна справа, кваліфікація фельдшер на сайті: https://mcollege.rv.ua/abiturientam 

                                  

 

 

Відділення “Фармація”

Фармація — одна з найдавніших сфер людської діяльності, яка зародилася на зорі цивілізації для забезпечення найважливішої потреби людини – бути здоровою!

Відділення «Фармація» КЗВО «Рівненська медична академія» – це команда, робота якої спрямована на позитивний результат та якісний навчально-виховний процес, що здійснюють висококваліфіковані педагогічні та науково-педаггічні працівники, класні керівники та куратори студентських груп, які, окрім професійних вмінь та навичок, формують у студентів чітко визначену громадську позицію.

Детальніше...


КОНТАКТИ
33000 Україна
м. Рівне вул.М.Карнаухова,53
тел (0362)63 55 34
E-mail: m_college@icc.rv.ua


АДРЕСИ НАВЧАЛЬНИХ КОРПУСІВ
Корпус №1 вул.М.Карнаухова, 53
Корпус №2 вул.16 липня, 18
Корпус №3 вул.16 липня, 20
Корпус №4 вул.Калнишевського, 29


   Вища освіта спрямована на забезпечення фундаментальної наукової, загальнокультурної, практичної підготовки фахівців, на формування інтелектуального потенціалу нації та всебічний розвиток особистості як найвищої цінності суспільства.


       
Copyright ©2015. Рівненський медичний коледж