^Вверх
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Стоматологія

  Відділення «Стоматологія» було створено ще під час функціонування Рівненського медичного училища. Саме у 1999 році було поновлено набір студентів для отримання кваліфікації «зубний технік». Чимало студентів було випущено за ці роки, багато хто з них стали видатними постатями у стоматології,  як зубними техніками, так і лікарями різного профілю. Серед перших випускників відновленого відділення були й викладачі, які нині передають свої знання майбутнім зубним технікам, а саме: Гусар Руслан Тимофійович, Лукін Михайло Вікторович, Боровик Олеся Василівна. У 2008 році розпочато підготовку студентів на нову спеціальність «Стоматологія», кваліфікація «Зубний гігієніст».
  Нині на базі відділення «Стоматологія» навчаються майбутні «зубні техніки», «зубні гігієністи». Навчання здійснюється як на основі базової, так і повної загальної середньої освіти за рахунок коштів державного (регіонального) замовлення та за кошти фізичних чи юридичних осіб.
Функціонування відділення «Стоматологія» розпочалося під керівництвом кандидата медичних наук Палапи Василя Васильовича. За цей період було створено потужну навчальну базу, сформовано високопрофесійний викладацький склад.
  Новий 2019-2020 навчальний рік, вже у Рівненському медичному коледжі Комунального закладу вищої освіти «Рівненська медична академія» Рівненської обласної ради, відділення розпочало під керівництвом кандидата технічних наук – Антонюк Марії Миколаївни.

image002

  Циклову комісію професійно зорієнтованих дисциплін стоматологічного профілю очолює кандидат педагогічних наук, лікар-стоматолог – Лисиця Дмитро Леонідович.
  Навчання студентів відбувається не лише на базі Рівненського медичного коледжу КЗВО «Рівненська медична академія», але й на базах комунальних та приватних стоматологічних лікувальних закладів. Матеріально-технічне забезпечення та професійність педагогічного колективу забезпечує професійну компетентність майбутніх фахівців стоматологічного профілю.

stomat2019 2
  Для практичної підготовки студентів оснащено зуботехнічну лабораторію, рентгенологічний кабінет, фантомний клас, стоматологічні кабінети з сучасними установками. Теоретичне навчання проходить в аудиторіях, забезпечених мультимедійними комплексами.
Випускники відділення «Стоматологія» є високопрофесійними фахівцями в обраній галузі, які щороку поповнюють ряди спеціалістів в клініках стоматологічного профілю, приватних кабінетах, зуботехнічних лабораторіях.
  Дипломовані спеціалісти  випускники КЗВО «Рівненська медична академія»  мають можливість продовжити навчання у медичних університетах та отримати кваліфікацію лікаря-стоматолога за скороченим терміном навчання.

stomat2019 1

Відділення “Сестринська справа”

  Відділення Сестринська справа забезпечує підготовку фахівців галузі знань 22 «Охорона здоров'я» спеціальності 223 Медсестринство за освітньо-професійною програмою «Сестринська справа». По завершенню навчання випускники отримують освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»/освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр». Навчання в коледжі спрямоване не лише на засвоєння студентами змісту окремих дисциплін, а й на формування професійних компетентностей, мобільності знань, гнучкості методів професійної діяльності та критичності мислення. В умовах реформування практичної охорони здоров’я саме медсестринський персонал розглядається як реальний потенціал забезпечення зростаючих потреб населення в доступній медичній допомозі.
  Освітній процес забезпечує потужний викладацький склад професіонали-практики з багаторічним досвідом роботи в галузі охорони здоров'я.
  Коледж тісно співпрацює з установами та закладами охорони здоров’я м. Рівне та області, залучаючи до організації й реалізації освітнього процесу безпосередніх роботодавців, забезпечуючи тим самим якісну підготовку майбутніх фахівців.
Кваліфіковані сестри медичні, які здатні на високому професійному рівні вирішувати медико-соціальні проблеми населення, компетентно приймати виважені рішення сьогодні є вкрай затребуваними на ринку праці.
  Навчання медичної сестри у Фаховому медичному коледжі проводиться на основі БЗСО (9 класів) та на основі ПЗСО (11 класів). Ознайомтеся з умови вступу для здобуття кваліфікації медичної сестри.

   Координує роботу відділення «Сестринська справа» доцент кафедри медико-профілактичних дисциплін та лабораторної діагностики, к.т.н. Антонюк Марія Миколаївна.

Antonuk1
  Сучасна медична сестра це висококваліфікований спеціаліст, професіонал, помічник лікаря на всіх ділянках його роботи. Роль медсестер у діяльності будь-якого медичного закладу вкрай складно переоцінити.
  Розвинені країни світу розглядають професію медичної сестри як одну з ключових професій, яка забезпечує ефективне функціонування системи охорони здоров'я, особливо в його профілактичній частині.
  Співчуття, милосердя, професійний сестринський догляд — основа професії медичної сестри. Медсестра отримує спеціальну медичну освіту, що надає їй можливість виконувати вказівки та приписи лікаря, а за його відсутності — зобов'язана надати медичну допомогу хворому чи потерпілому в загрозливому для життя стані.
  Випускники відділення «Сестринська справа» по закінченню навчання та отриманні освітньої кваліфікації – сестра медична, мають можливість продовжити здобуття вищої освіти у КЗВО «Рівненська медична академія» за ступенем бакалавр.
  Професія медичної сестри одна з найзатребуваніших, а шанси на працевлаштування випускників досить високі! Щиро запрошуємо отримати найгуманнішу професію сестра медична в одному з кращих медичних закладів України КЗВО «Рівненська медична академія»!ses12ses13

Відділення “Лікувальна справа”

  Підготовка фахівців галузі знань 22 «Охорона здоров я» спеціальності 223 Медсестринство, освітньо-професійна програма «Лікувальна справа» координується структурним підрозділом - відділенням «Лікувальна справа». За підготовку фахових дисциплін відповідають випускові циклові комісії професійних дисциплін.
  Доцільність підготовки фахівців у закладі зумовлена, в першу чергу, реформуванням системи медичної освіти, потребою міста та області у фахівцях зазначеного напряму. На сьогоднішній день ліцензований обсяг підготовки фельдшерів становить 230 осіб.
Старт реформи екстреної медицини створює новий формат надання медичної допомоги. Новий формат надання медичної допомоги вносить зміни і в освітню діяльність з підготовки фельдшерів.

  Очолює відділення «Лікувальна справа» викладач вищої кваліфікаційної категорії, кандидат біологічних наук Стернік Віта Миколаївна. Маючи великий досвід роботи вона грамотно, професійно забезпечує роботу на відділенні, плідно співпрацює з кураторами груп та студентським активом.

Sternik20

  Фельдшер (нім. Feldscher від Feldscherer спочатку перекладалось як польовий цирульник, хірург)- універсальний фахівець у наданні первинної медичної допомоги при різноманітних гострих захворюваннях та невідкладних станах. Особлива професійна компетентність вимагається від фельдшера, адже він самостійно оцінює стан здоров’я пацієнта, надає першу медичну допомогу людині, яка потрапила в аварію, проводить попередній огляд хворого (вимірює тиск, пульс тощо), встановлює первинний діагноз, самостійно приймає рішення про госпіталізацію хворого, супроводжує його під час траспортування, несе відповідальність за стан здоров’я потерпілого.
  Фельдшер пропагує здоровий спосіб життя, виконує санітарно-епідеміологічний нагляд за людьми, що проживають на його дільниці ( масові обстеження учнів, студентів, працюючих і пенсіонерів для виявлення захворювань на ранніх стадіях), проводить санітарно-освітню роботу серед населення.
  Фельдшер може виконувати функції багатьох лікарів-спеціалістів: прийняти пологи, накласти шви на рану, вимити сірчану пробку з вуха, видалити чужорідне тіло з ока, надати першу допомогу при переломах, опіках тощо.
  Фельдшер працює у закладах швидкої медичної допомоги, лікувально – профілактичних закладах міста, диспансерах. Він може обіймати посади помічника лікаря, медичного статиста, фельдшера (фельдшер – лаборант, фельдшер – військовий, фельдшер санітарної служби, фельдшер психоневрологічних закладів), завідувача фельдшерсько – акушерського пункту, медичної сестри, акушера, лаборанта, реєстратора. Його праця гідно оплачується. Наявність вищої медичної освіти дає можливість кар’єрного росту до посади лікаря, фармацевта.

 

kollaz19
  Згідно з наказом Управління охорони здоров’я Рівненської обласної державної адміністрації №320 від 17.11.2017р. базами для навчальних, виробничих та переддипломних практик закріплені лікувально-профілактичні, санітарно-епідеміологічні. Професійна практика здійснюється на базі таких медичних закладів як:

  1. o КЗ «Рівненська обласна клінічна лікарня»; o КЗ «Рівненська обласна дитяча лікарня»;
  2. o КЗ «Рівненський обласний центр здоров’я» Рівненської обласної ради;
  3. o КЗ «Рівненський обласний перинатальний центр» Рівненської обласної ради;
  4. o КЗ «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Рівненської обласної ради;
  5. o КЗ «Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни» Рівненської обласної ради;
  6. o КЗ «Рівненський обласний онкологічний диспансер» Рівненської обласної ради;
  7. o КЗ «Рівненський обласний шкірно- венерологічний диспансер» Рівненської обласної ради;
  8. o КЗ «Рівненська обласна станція переливання крові» Рівненської обласної ради;
  9. o КЗ «Рівненська обласна стоматологічна поліклініка» Рівненської ради;
  10. o КЗ «Рівненський обласний протитуберкульозний диспансер» Рівненської ради .

Правила прийому на спеціальність Медсестринство 223,спеціалізація Лікувальна справа, кваліфікація фельдшер на сайті: http://www.mcollege.rv.ua/ua/abiturientam.html

                                  

 

 

Відділення “Фармація”

 Коледж - вищий навчальний заклад І рівня акредитації, що здійснює підготовку молодших спеціалістів і бакалаврів для медичної та фармацевтичної галузі. Історія фармацевтичного відділення пов’язана із створенням Рівненського медичного училища а тепер коледжу.

Детальніше...


КОНТАКТИ
33000 Україна
м. Рівне вул.М.Карнаухова,53
тел (0362)63 55 34
E-mail: m_college@icc.rv.ua


АДРЕСИ НАВЧАЛЬНИХ КОРПУСІВ
Корпус №1 вул.М.Карнаухова, 53
Корпус №2 вул.16 липня, 18
Корпус №3 вул.16 липня, 20
Корпус №4 вул.Калнишевського, 29


   Вища освіта спрямована на забезпечення фундаментальної наукової, загальнокультурної, практичної підготовки фахівців, на формування інтелектуального потенціалу нації та всебічний розвиток особистості як найвищої цінності суспільства.


       
Copyright ©2015. Рівненський медичний коледж