^Вверх
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Публічна інформація

Доступ до публічної інформації 


Рівненська медична академія в реєстрі суб'єктів освітньої діяльності (ознайомитись)


Ліцензування та акредитація

Звіт експертної комісії про результати акредитаційної експертизи освітньої програми "Технології медичної діагностики та лікування"

Звіт експертної комісії про результати акредитаційної експертизи освітньої програми "Фізична терапія, ерготерапія"

 

 1. Висновок експертної комісії про підсумки первинної акредитації освітньо-професійної програми «Сестринська справа» зі спеціальності 223 Медсестринство, галузі знань 22 Охорона здоров’я за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст.
 2. Висновок експертної комісії про підсумки первинної акредитації освітньо-професійної програми «Фармація» зі спеціальності 226 Фармація, промислова фармація галузі знань 22 Охорона здоров’я за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст.
 3. Висновок експертної комісії про підсумки первинної акредитації освітньо-професійної програми «Лікувальна справа» зі спеціальності 223 Медсестринство галузі знань 22 Охорона здоров’я за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст.
 4. Bисновки експертної комісії щодо акредитації діяльності з надання освітніх послуг підготовки бакалаврів за освітньо-професійною програмою «Медсестринство» спеціальності 223 Медсестринство у Рівненському державному базовому медичному коледжі
 5. Висновки про наслідки проведення чергової акредитаційної експертизи спеціальності 5.12010104 "Стоматологія"
 6. Висновки про наслідки проведення позачергової акредитаційної експертизи спеціальності 6.120201 "Фармація"
 7. Висновки про наслідки проведення позачергової акредитаційної експертизи спеціальності 6.120101 "Cестринська справа"

Ліцензії та сертифікати


Освітні програм

 1. Освітньо-професійна програма 223  Медсестринство
 2. Освітньо-професійна програма 227  Фізична терапія, ерготерапія
 3. Освітньо-професійна програма 226  Фармація, промислова фармація
 4. Освітньо-професійна програма  Фармаця
 5. Освітньо-професійна програма  Лікувальна справа
 6. Освітньо-професійна програма  Сестринська справа
 7. ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Стоматологія ортопедична»
 8. ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Стоматологія »
 9. Освітньо-професійна програма 224  Технології медичної діагностики та лікування
 10. ПЛАН-ГРАФІК МОНІТОРИНГУ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

Нормативні акти

 1. Статут академії
 2. Колективний договір 
 3. Правила внутрішнього трудового розпорядку 
 4. Правила внутрішнього розпорядку КЗВО "Рівненська медична академія"
 5. Умови щодо забезпечення доступу до приміщень студентів з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.
 6. Кодекс корпоративної етики в КЗВО “РІВНЕНСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ” 
 7. ПОРЯДОК супроводу (надання допомоги) осіб з обмеженими фізичними можливостями, громадян похилого віку, інших маломобільних груп населення під час перебування на території (приміщеннях) комунального закладу вищої освіти “Рівненська медична академія” Рівненської обласної ради

Фінансові документи

 1. Штатний розпис (заг.фонд) на 01.12.2019
 2. Штатний розпис (заг.фонд) на 01.10.2019
 3. Штатний розпис(спец.фонд) на 01.10.19
 4. Штатний розпис (спец.фонд) на 01.11.2019
 5. Штатний розпис (спец.фонд) на 01.12.2019
 6. Штатний розпис академії 2019
 7. Штатний розпис коледжу 2018(січень)
 8. Штатний розпис коледжу 2018
 9. Штатний розпис коледжу 2017  
 10. Кошторис 2017_1
 11. Кошторис 2017_2
 12. Звіт про надходження та використання коштів загального фону
 13. Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги
 14. Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
 15. Баланс 2017
 16. Звіт керівника закладу про результати господарської діяльності 2017
 17. Звіт керівника закладу про результати господарської діяльності 2017(продов)
 18. Звіт про надходження та використання благодійних коштів 2016 - 2017
 19. Звіт про надходження та використання благодійних коштів  2017
 20. Баланс 2018
 21. Баланс 2019
 22. Звіт про надходження та використання коштів за 2017 рік
 23. Звіт про фінансові результати за 2017 рік
 24. Звіт про фінансові результати за 2018 рік

 Тендери

 1. Тендерні закупки
 2. ДОДАТОК до річного плану закупівель на 2016 рік (зі змінами)
 3. План річних закупівель на 2017 рік
 4. Додаток до плану річних закупівель на 2017 рік (січень)
 5. Додаток до плану річних закупівель на 2017 рік (лютий)
 6. Додаток до плану річних закупівель на 2017 рік(березень)
 7. Додаток до плану річних закупівель на 2017 рік (квітень)
 8. Додаток до плану річних закупівель на 2017 рік (травень)
 9. Додаток до плану річних закупівель на 2017 рік (червень)
 10. Додаток до плану річних закупівель на 2017 рік (липень)
 11. Додаток до плану річних закупівель на 2017 рік (серпень)
 12. Додаток до плану річних закупівель на 2017 рік (вересень)

 Положення 

 1. Перелік положень (переглянути)

 Рішення 

 1. Рішення педагогічної ради Рівненського державного базового медичного коледжу

 Звіти

 1. Звіт по виконання плану і результати навчально-виховної діяльності коледжу 2016-2017н.р. 
 2. Звіт по виконання плану і результати освітньої діяльності коледжу 2017-2018н.р.
 3. Звіт по виконання плану і результати освітньої діяльності КЗВО "Рівненська медична академія" 2018-2019н.р. 
 4. Звіт Виховної роботи 2016-2017 р.
 5. Звіт Виховної роботи 2017-2018 р.
 6. Звіт Виховної роботи 2018-2019 р.

 Плани

 1. План Виховної роботи 2017-2018 р.І півріччя
 2. План Виховної роботи 2017-2018 р. ІІ півріччя
 3. План освітніх заходів на І півріччя 2018-2019 н.р.
 4. План освітніх заходів на ІI півріччя 2018-2019 н.р.
 5. Комплексний план Виховної роботи 2018-2019 р.
 6. План освітніх заходів на І півріччя 2019-2020 н.р.
 7. Комплексний план Виховної роботи 2019-2020 р.
 8. План роботи КЗВО "Рівненська медична академія" 2019-2020 р.

 Накази

 1. НАКАЗ (2017-2018 навч. рік) про підвищення плати за навчання для студентів платної форми навчання 
 2. НАКАЗ (2017 навч. рік, травень) про підвищення плати за навчання для студентів платної форми навчання 
 3. НАКАЗ (2016-2017 навч. рік) про встановлення розміру оплати за проживання в студентському гуртожитку
 4. НАКАЗ (2016-2017 навч. рік) про запровадження додаткових освітніх послуг
 5. НАКАЗ про внесення змін до наказу про запровадження додаткових освітніх послуг
 6. НАКАЗ (2016-2017 навч. рік) про встановлення знижки на оплату за проживання в студентському гуртожитку
 7. НАКАЗ про призначення членів педради, керівників груп, циклових предметних комісій, голів предметних методичних об’єднань, методичної Ради та завідувачів кабінетами і лабораторіями
 8. НАКАЗ та Правила внутрішнього розпорядку для студентів Рівненського державного базового медичного коледжу
 9. НАКАЗ про встановлення розміру оплати за освітні, інформаційні послуги (2019р.)
 10. НАКАЗ про встановлення розміру оплати за проживання в студентському гуртожитку на 2020-2021 н.р.
 11. НАКАЗ про встановлення розміру оплати за навчання 2020-2021 н.р.

КОНТАКТИ
33000 Україна
м. Рівне вул.М.Карнаухова,53
тел (0362)63 55 34
E-mail: m_college@icc.rv.ua


АДРЕСИ НАВЧАЛЬНИХ КОРПУСІВ
Корпус №1 вул.М.Карнаухова, 53
Корпус №2 вул.16 липня, 18
Корпус №3 вул.16 липня, 20
Корпус №4 вул.Калнишевського, 29


   Вища освіта спрямована на забезпечення фундаментальної наукової, загальнокультурної, практичної підготовки фахівців, на формування інтелектуального потенціалу нації та всебічний розвиток особистості як найвищої цінності суспільства.


       
Copyright ©2015. Рівненський медичний коледж