^Вверх
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Відділення “Лікувальна справа”

  Підготовка фахівців галузі знань 22 «Охорона здоров я» спеціальності 223 Медсестринство, освітньо-професійна програма «Лікувальна справа» координується структурним підрозділом - відділенням «Лікувальна справа». За підготовку фахових дисциплін відповідають випускові циклові комісії професійних дисциплін.
  Доцільність підготовки фахівців у закладі зумовлена, в першу чергу, реформуванням системи медичної освіти, потребою міста та області у фахівцях зазначеного напряму. На сьогоднішній день ліцензований обсяг підготовки фельдшерів становить 230 осіб.
Старт реформи екстреної медицини створює новий формат надання медичної допомоги. Новий формат надання медичної допомоги вносить зміни і в освітню діяльність з підготовки фельдшерів.

  Очолює відділення «Лікувальна справа» викладач вищої кваліфікаційної категорії, кандидат біологічних наук Стернік Віта Миколаївна. Маючи великий досвід роботи вона грамотно, професійно забезпечує роботу на відділенні, плідно співпрацює з кураторами груп та студентським активом.

Sternik20

  Фельдшер (нім. Feldscher від Feldscherer спочатку перекладалось як польовий цирульник, хірург)- універсальний фахівець у наданні первинної медичної допомоги при різноманітних гострих захворюваннях та невідкладних станах. Особлива професійна компетентність вимагається від фельдшера, адже він самостійно оцінює стан здоров’я пацієнта, надає першу медичну допомогу людині, яка потрапила в аварію, проводить попередній огляд хворого (вимірює тиск, пульс тощо), встановлює первинний діагноз, самостійно приймає рішення про госпіталізацію хворого, супроводжує його під час траспортування, несе відповідальність за стан здоров’я потерпілого.
  Фельдшер пропагує здоровий спосіб життя, виконує санітарно-епідеміологічний нагляд за людьми, що проживають на його дільниці ( масові обстеження учнів, студентів, працюючих і пенсіонерів для виявлення захворювань на ранніх стадіях), проводить санітарно-освітню роботу серед населення.
  Фельдшер може виконувати функції багатьох лікарів-спеціалістів: прийняти пологи, накласти шви на рану, вимити сірчану пробку з вуха, видалити чужорідне тіло з ока, надати першу допомогу при переломах, опіках тощо.
  Фельдшер працює у закладах швидкої медичної допомоги, лікувально – профілактичних закладах міста, диспансерах. Він може обіймати посади помічника лікаря, медичного статиста, фельдшера (фельдшер – лаборант, фельдшер – військовий, фельдшер санітарної служби, фельдшер психоневрологічних закладів), завідувача фельдшерсько – акушерського пункту, медичної сестри, акушера, лаборанта, реєстратора. Його праця гідно оплачується. Наявність вищої медичної освіти дає можливість кар’єрного росту до посади лікаря, фармацевта.

C7AEAE68-35A4-49B7-BE6D-F093F7F09168

 

   Професійна практика здійснюється на базі таких медичних закладів .

Правила прийому на спеціальність Медсестринство 223,спеціалізація Лікувальна справа, кваліфікація фельдшер на сайті: https://mcollege.rv.ua/abiturientam 

                                  

 

 


КОНТАКТИ
33000 Україна
м. Рівне вул.М.Карнаухова,53
тел (0362)63 55 34
E-mail: m_college@icc.rv.ua


АДРЕСИ НАВЧАЛЬНИХ КОРПУСІВ
Корпус №1 вул.М.Карнаухова, 53
Корпус №2 вул.16 липня, 18
Корпус №3 вул.16 липня, 20
Корпус №4 вул.Калнишевського, 29


   Вища освіта спрямована на забезпечення фундаментальної наукової, загальнокультурної, практичної підготовки фахівців, на формування інтелектуального потенціалу нації та всебічний розвиток особистості як найвищої цінності суспільства.


       
Copyright ©2015. Рівненський медичний коледж