^Вверх
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Відділення “Сестринська справа”

Відділення «Сестринська справа» забезпечує підготовку фахівців галузі знань 22 «Охорона здоров'я» спеціальності 223 Медсестринство за освітньо-професійною програмою «Сестринська справа». По завершенню навчання випускники отримують освіту за освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр». Навчання в коледжі спрямоване не лише на засвоєння здобувачами освіти змісту окремих дисциплін, а й на формування професійних компетентностей, мобільності знань, гнучкості методів професійної діяльності та критичності мислення.

Освітній процес забезпечує потужний викладацький склад професіонали-практики з багаторічним досвідом роботи в галузі охорони здоров'я. Коледж тісно співпрацює з установами та закладами охорони здоров’я міста Рівне та області, залучаючи до організації й реалізації освітнього процесу безпосередніх роботодавців, забезпечуючи тим самим якісну підготовку майбутніх фахівців. Кваліфіковані сестри медичні, які здатні на високому професійному рівні вирішувати медико-соціальні проблеми населення, компетентно приймати виважені рішення сьогодні є вкрай затребуваними на ринку праці.

Очолює відділення кандидат педагогічних наук, викладач вищої категорії, викладач-методист, лікар-стоматолог, ортодонт – Лисиця Дмитро Леонідович, який розпочав свій професійний шлях у 2003 році здобувши фах фельдшера у Рівненському базовому медичному коледжі.

Lusica23

Розвинені країни світу розглядають професію сестри медичної, як одну з ключових професій, яка забезпечує ефективне функціонування системи охорони здоров'я, особливо в його профілактичній частині. Саме тому випускники відділення «Сестринська справа» користуються попитом у працедавців з країн Європейського Союзу. Та й в Україні, щороку зростає потреба у висококваліфікованих кадрах адже спостерігається тенденція до постійного зростання кількості медичних закладів зокрема приватних, а це: поліклініки, стаціонари, реабілітаційні центри, косметологічні кабінети, медичні лабораторії, стоматологічні клініки. Жоден із закладів охорони здоровʼя, будь-якого спрямування не може функціонувати без сестер медичних.

Здобувачі освіти, які навчаються на відділенні «Сестринська справа» фахового медичного коледжу Комунального закладу вищої освіти «Рівненська медична академія» Рівненської обласної ради, по завершенні навчання та отриманні освітньої кваліфікації – сестра медична, мають можливість продовжити здобуття вищої освіти своїй Alma Mater за освітнім ступенем бакалавр та магістр.

ses12ses13


КОНТАКТИ
33000 Україна
м. Рівне вул.М.Карнаухова,53
тел (0362)63 55 34
E-mail: m_college@icc.rv.ua


АДРЕСИ НАВЧАЛЬНИХ КОРПУСІВ
Корпус №1 вул.М.Карнаухова, 53
Корпус №2 вул.16 липня, 18
Корпус №3 вул.16 липня, 20
Корпус №4 вул.Калнишевського, 29


   Вища освіта спрямована на забезпечення фундаментальної наукової, загальнокультурної, практичної підготовки фахівців, на формування інтелектуального потенціалу нації та всебічний розвиток особистості як найвищої цінності суспільства.


       
Copyright ©2015. Рівненський медичний коледж