^Вверх
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Відділення “Сестринська справа”

  Відділення Сестринська справа забезпечує підготовку фахівців галузі знань 22 «Охорона здоров'я» спеціальності 223 Медсестринство за освітньо-професійною програмою «Сестринська справа». По завершенню навчання випускники отримують освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»/освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр». Навчання в коледжі спрямоване не лише на засвоєння студентами змісту окремих дисциплін, а й на формування професійних компетентностей, мобільності знань, гнучкості методів професійної діяльності та критичності мислення. В умовах реформування практичної охорони здоров’я саме медсестринський персонал розглядається як реальний потенціал забезпечення зростаючих потреб населення в доступній медичній допомозі.
  Освітній процес забезпечує потужний викладацький склад професіонали-практики з багаторічним досвідом роботи в галузі охорони здоров'я.
  Коледж тісно співпрацює з установами та закладами охорони здоров’я м. Рівне та області, залучаючи до організації й реалізації освітнього процесу безпосередніх роботодавців, забезпечуючи тим самим якісну підготовку майбутніх фахівців.
Кваліфіковані сестри медичні, які здатні на високому професійному рівні вирішувати медико-соціальні проблеми населення, компетентно приймати виважені рішення сьогодні є вкрай затребуваними на ринку праці.
  Навчання медичної сестри у Фаховому медичному коледжі проводиться на основі БЗСО (9 класів) та на основі ПЗСО (11 класів). Ознайомтеся з умови вступу для здобуття кваліфікації медичної сестри.

   Координує роботу відділення «Сестринська справа» доцент кафедри медико-профілактичних дисциплін та лабораторної діагностики, к.т.н. Антонюк Марія Миколаївна.

Antonuk1
  Сучасна медична сестра це висококваліфікований спеціаліст, професіонал, помічник лікаря на всіх ділянках його роботи. Роль медсестер у діяльності будь-якого медичного закладу вкрай складно переоцінити.
  Розвинені країни світу розглядають професію медичної сестри як одну з ключових професій, яка забезпечує ефективне функціонування системи охорони здоров'я, особливо в його профілактичній частині.
  Співчуття, милосердя, професійний сестринський догляд — основа професії медичної сестри. Медсестра отримує спеціальну медичну освіту, що надає їй можливість виконувати вказівки та приписи лікаря, а за його відсутності — зобов'язана надати медичну допомогу хворому чи потерпілому в загрозливому для життя стані.
  Випускники відділення «Сестринська справа» по закінченню навчання та отриманні освітньої кваліфікації – сестра медична, мають можливість продовжити здобуття вищої освіти у КЗВО «Рівненська медична академія» за ступенем бакалавр.
  Професія медичної сестри одна з найзатребуваніших, а шанси на працевлаштування випускників досить високі! Щиро запрошуємо отримати найгуманнішу професію сестра медична в одному з кращих медичних закладів України КЗВО «Рівненська медична академія»!ses12ses13


КОНТАКТИ
33000 Україна
м. Рівне вул.М.Карнаухова,53
тел (0362)63 55 34
E-mail: m_college@icc.rv.ua


АДРЕСИ НАВЧАЛЬНИХ КОРПУСІВ
Корпус №1 вул.М.Карнаухова, 53
Корпус №2 вул.16 липня, 18
Корпус №3 вул.16 липня, 20
Корпус №4 вул.Калнишевського, 29


   Вища освіта спрямована на забезпечення фундаментальної наукової, загальнокультурної, практичної підготовки фахівців, на формування інтелектуального потенціалу нації та всебічний розвиток особистості як найвищої цінності суспільства.


       
Copyright ©2015. Рівненський медичний коледж