^Вверх
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Відділення “Фармація”

    Коледж - вищий навчальний заклад І рівня акредитації, що здійснює підготовку молодших спеціалістів і бакалаврів для медичної та фармацевтичної галузі. Історія фармацевтичного відділення пов’язана із створенням Рівненського медичного училища а тепер коледжу. Перший набір учнів на відділенні був проведений в 1962 році на базі середньої школи, а перший випуск спеціалістів - в 1964 році. Випускники поповнили ряди фармацевтичних працівників Рівненської області. За роки функціонування відділення (до 1979 року) було випущено 1370 студентів. Поновлено набір студентів за спеціальністю „Фармація” з 2000 року. 

Screenshot 7

  Очолює відділення «Фармація» спеціаліст першої категорії
Дейнека Аліна Сергіївна

  Підготовка фахівців здійснюється згідно Наказу Міністерства освіти і науки України від 19.12.2016р. №1565, постанова КМУ від01.02.2017, № 53. Загальний ліцензований обсяг на проведення освітньої діяльності на спеціальності становить 180 осіб на денному відділенні. Навчання здійснюється за рахунок видатків Державного бюджету України – за державним замовленням та за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб. Абітурієнти зараховуються на денну форму навчання.

   Матеріальна база:  навчально-лабораторний корпус, кабінети та лабораторії, комп’ютерні класи, актова зала, спортивно-оздоровчий комплекс, тренажерний зал, бібліотека, електронний читальний зал, читальний зал, гуртожитки, навчально-методичний комплекс з фармакогнозії, навчальна аптека. Навчання в коледжі проводиться відповідно до навчального плану і програм МОЗ України. Студенти вивчають гуманітарні, фундаментальні науки, які є основою медичних і фармацевтичних знань. Особливе значення приділяється вивченню фармацевтичних дисциплін: фармакології,фармакогнозії, фармацевтичної хімії, технології лікарських форм, організації і економіці фармації, основам менеджменту і маркетингу і ін.

  Студенти розпочинають знайомство з обраною професією на заняттях різних навчальних дисциплін, а завершують закріпленням теоретичних знань і практичних навичок під час проходження виробничих та переддипломної практики з організації і економіки фармації, що охоплює як організаційні, юридичні засади діяльності аптечних установ, так і систематизує, інтегрує і об’єднує знання. Багато практичних занять проводяться на базі аптек, що є логічним завершенням вивчення певної теми за рядом дисциплін.  Особливо це стосується фармакології – науки про лікарські засоби і дію їх на організм, фармакогнозії – науки про лікарські рослини, сировину з них, препаратів, застосування їх в медицині, аптечної технології ліків – науки про правила виготовлення ліків, і ін. Щорічно студенти мають змогу проходити виробничу практику з медичної ботаніки та фармакогнозії. Практика охоплює вивчення ресурсів лікарських рослин на Рівненщині, у Карпатах, Кременецькому ботанічному саду - одному з найкращих в Україні, закріплює знання студентів по збору ЛРС, виготовлення гербарію. На ділянках коледжу студенти мають змогу культивувати лікарські рослини. В навчальному процесі широко застосовуються сучасні комп’ютерні технології. Студенти повністю забезпечені навчальною і методичною літературою. Випускники відділення мають змогу продовжити свою освіту на фармацевтичних факультетах університетів України як на денній , так і на заочній формі навчання.


КОНТАКТИ
33000 Україна
м. Рівне вул.М.Карнаухова,53
тел (0362)63 55 34
E-mail: m_college@icc.rv.ua


АДРЕСИ НАВЧАЛЬНИХ КОРПУСІВ
Корпус №1 вул.М.Карнаухова, 53
Корпус №2 вул.16 липня, 18
Корпус №3 вул.16 липня, 20
Корпус №4 вул.Калнишевського, 29


   Вища освіта спрямована на забезпечення фундаментальної наукової, загальнокультурної, практичної підготовки фахівців, на формування інтелектуального потенціалу нації та всебічний розвиток особистості як найвищої цінності суспільства.


       
Copyright ©2015. Рівненський медичний коледж