^Вверх
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Відділення “Фармація”

Фармація — одна з найдавніших сфер людської діяльності, яка зародилася на зорі цивілізації для забезпечення найважливішої потреби людини – бути здоровою!

Відділення «Фармація» КЗВО «Рівненська медична академія» – це команда, робота якої спрямована на позитивний результат та якісний навчально-виховний процес, що здійснюють висококваліфіковані педагогічні та науково-педагогічні працівники, класні керівники та куратори студентських груп, які, окрім професійних вмінь та навичок, формують у студентів чітко визначену громадську позицію.

Історія фармацевтичного відділення пов’язана зі створенням Рівненського медичного училища, а тепер Фахового медичного коледжу Комунального закладу вищої освіти «Рівненська медична академія» Рівненської обласної ради.

Перший набір студентів на відділенні був проведений в 1962, а перший випуск спеціалістів - в 1964 році. Випускники поповнили ряди фармацевтичних працівників Рівненської області. За роки функціонування відділення (до 1979 року) було випущено 1370 студентів. Поновлено набір студентів за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація з 2000 року.

Screenshot 7

  Очолює відділення «Фармація» спеціаліст вищої категорії, старший викладач, доктор філософії
Дейнека Аліна Сергіївна

Підготовка фахівців здійснюється відповідно до законодавства та нормативних актів – закону України «Про вищу освіту», Закону України «По фахову передвищу освіту».

На відділенні здійснюється підготовка фахівців на основі базової загальної середньої освіти та повної загальної середньої освіти за денною формою навчання та на основі здобутого освітнього ступеня фаховий молодший бакалавр (молодший спеціаліст) за спеціальністю 223 Медсестринство – заочна форма навчання.

Для якісної підготовки спеціалістів відділення забезпечене сучасною матеріальною базою: навчально-лабораторний корпус, кабінети та лабораторії, комп’ютерні класи, актова зала, спортивно-оздоровчий комплекс, тренажерний зал, бібліотека, читальний зал, електронний читальний зал.

Всі лекційні аудиторії нашого закладу оснащені мультимедійними комплексами, а аудиторії для практичних занять всім необхідним оснащенням та матеріалами. У навчальному закладі сформовано навчальну аптеку та фармакогностичний комплекс.

Студенти вивчають дисципліни, що формують загальні та фахові компетентності:

  • Фармакологія
  • Організація та економіка фармації
  • Технологія ліків
  • Фармакогнозія
  • Фармацевтична хімія
  • Фармацевтична опіка
  • Медичне та фармацевтичне товарознавство
  • Перелік вибіркових дисциплін

Формування майбутнього спеціаліста відбувається не лише при засвоєнні теоретичного матеріалу та набутті практичних навичок у навчальних лабораторіях, але й безпосередньо у виробничих умовах при проходженні практики.

Щорічно студенти мають можливість проходити практику з ботаніки та фармакогнозії у мальовничих Карпатах та Кременецькому ботанічному саду - одному з найкращих в Україні.

Студенти відділення «Фармація » приймають участь у численних позааудиторних заходах, наукових гуртках, спортивних секціях, художній самодіяльності, а також у студентському самоврядуванні.


КОНТАКТИ
33000 Україна
м. Рівне вул.М.Карнаухова,53
тел (0362)63 55 34
E-mail: m_college@icc.rv.ua


АДРЕСИ НАВЧАЛЬНИХ КОРПУСІВ
Корпус №1 вул.М.Карнаухова, 53
Корпус №2 вул.16 липня, 18
Корпус №3 вул.16 липня, 20
Корпус №4 вул.Калнишевського, 29


   Вища освіта спрямована на забезпечення фундаментальної наукової, загальнокультурної, практичної підготовки фахівців, на формування інтелектуального потенціалу нації та всебічний розвиток особистості як найвищої цінності суспільства.


       
Copyright ©2015. Рівненський медичний коледж