^Вверх
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Стоматологія

  Відділення «Стоматологія» було створено ще під час функціонування Рівненського медичного училища. Саме у 1999 році було поновлено набір студентів для отримання кваліфікації «зубний технік». Чимало студентів було випущено за ці роки, багато хто з них стали видатними постатями у стоматології,  як зубними техніками, так і лікарями різного профілю. Серед перших випускників відновленого відділення були й викладачі, які нині передають свої знання майбутнім зубним технікам, а саме: Гусар Руслан Тимофійович, Лукін Михайло Вікторович, Боровик Олеся Василівна. У 2008 році розпочато підготовку студентів на нову спеціальність «Стоматологія», кваліфікація «Зубний гігієніст».
  Нині на базі відділення «Стоматологія» навчаються майбутні «зубні техніки», «зубні гігієністи». Навчання здійснюється як на основі базової, так і повної загальної середньої освіти за рахунок коштів державного (регіонального) замовлення та за кошти фізичних чи юридичних осіб.
Функціонування відділення «Стоматологія» розпочалося під керівництвом кандидата медичних наук Палапи Василя Васильовича. За цей період було створено потужну навчальну базу, сформовано високопрофесійний викладацький склад.
  Новий 2019-2020 навчальний рік, вже у Рівненському медичному коледжі Комунального закладу вищої освіти «Рівненська медична академія» Рівненської обласної ради, відділення розпочало під керівництвом кандидата технічних наук – Антонюк Марії Миколаївни.

image002

  Циклову комісію професійно зорієнтованих дисциплін стоматологічного профілю очолює кандидат педагогічних наук, лікар-стоматолог – Лисиця Дмитро Леонідович.
  Навчання студентів відбувається не лише на базі Рівненського медичного коледжу КЗВО «Рівненська медична академія», але й на базах комунальних та приватних стоматологічних лікувальних закладів. Матеріально-технічне забезпечення та професійність педагогічного колективу забезпечує професійну компетентність майбутніх фахівців стоматологічного профілю.

stomat2019 2
  Для практичної підготовки студентів оснащено зуботехнічну лабораторію, рентгенологічний кабінет, фантомний клас, стоматологічні кабінети з сучасними установками. Теоретичне навчання проходить в аудиторіях, забезпечених мультимедійними комплексами.
Випускники відділення «Стоматологія» є високопрофесійними фахівцями в обраній галузі, які щороку поповнюють ряди спеціалістів в клініках стоматологічного профілю, приватних кабінетах, зуботехнічних лабораторіях.
  Дипломовані спеціалісти  випускники КЗВО «Рівненська медична академія»  мають можливість продовжити навчання у медичних університетах та отримати кваліфікацію лікаря-стоматолога за скороченим терміном навчання.

stomat2019 1


КОНТАКТИ
33000 Україна
м. Рівне вул.М.Карнаухова,53
тел (0362)63 55 34
E-mail: m_college@icc.rv.ua


АДРЕСИ НАВЧАЛЬНИХ КОРПУСІВ
Корпус №1 вул.М.Карнаухова, 53
Корпус №2 вул.16 липня, 18
Корпус №3 вул.16 липня, 20
Корпус №4 вул.Калнишевського, 29


   Вища освіта спрямована на забезпечення фундаментальної наукової, загальнокультурної, практичної підготовки фахівців, на формування інтелектуального потенціалу нації та всебічний розвиток особистості як найвищої цінності суспільства.


       
Copyright ©2015. Рівненський медичний коледж