^Вверх
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Стоматологія

Відділення «Стоматологія» було створено ще під час функціонування Рівненського медичного училища. Саме у 1999 році було поновлено набір студентів для отримання кваліфікації «Зубний технік». Чимало студентів було випущено за ці роки, багато хто з них стали видатними постатями у стоматології, - як техніками зубними, так і лікарями різного профілю. Серед перших випускників відновленого відділення були й викладачі, які нині передають свої знання майбутнім технікам зубним, а саме: Гусар Руслан Тимофійович, Лукін Михайло Вікторович, Боровик Олеся Василівна.

У 2008 році розпочато підготовку здобувачів освіти за новою спеціальністю «Стоматологія», кваліфікація «Гігієніст зубний». Освіту, майбутні стоматологічні фахівці, отримують, як на основі базової, так і повної загальної середньої освіти за рахунок коштів державного (регіонального) замовлення та за кошти фізичних чи юридичних осіб.

Функціонування відділення «Стоматологія» розпочалося під керівництвом кандидата медичних наук Палапи Василя Васильовича. За цей період було створено потужну навчальну базу, сформовано високопрофесійний викладацький склад.

Новий 2019-2020 навчальний рік, вже у фаховому медичному коледжі Комунального закладу вищої освіти «Рівненська медична академія» Рівненської обласної ради, відділення розпочало під керівництвом кандидата технічних наук – Антонюк Марії Миколаївни. Згодом, відділення очолила кандидат медичних наук Копаниця Оксана Миронівна.

У жовтні 2023 року відділення очолив кандидат педагогічних наук, викладач вищої категорії, викладач-методист, лікар-стоматолог, ортодонт – Лисиця Дмитро Леонідович, який протягом 11 років очолював циклову комісію стоматологічних дисциплін фахового медичного коледжу Комунального закладу вищої освіти «Рівненська медична академія» Рівненської обласної ради.

Lusica23

Здобуття фаху, майбутніми техніками зубними та гігієністами зубними відбувається не лише на базі фахового медичного коледжу Комунального закладу вищої освіти «Рівненська медична академія» Рівненської обласної ради, але й на базах комунальних та приватних стоматологічних лікувальних закладів. Матеріально-технічне забезпечення та професійність педагогічного колективу забезпечує професійну компетентність майбутніх фахівців стоматологічного профілю.

Для практичної підготовки здобувачів освіти оснащено зуботехнічну лабораторію, рентгенологічний кабінет, фантомний клас, стоматологічні кабінети з сучасними стоматологічними установками. Теоретичне навчання проходить в аудиторіях, забезпечених мультимедійними комплексами.Випускники відділення «Стоматологія» є високопрофесійними фахівцями в обраній галузі, які щороку поповнюють ряди спеціалістів в клініках стоматологічного профілю, зуботехнічних лабораторіях.  Дипломовані спеціалісти - випускники КЗВО «Рівненська медична академія» - мають можливість продовжити навчання у медичних університетах та отримати кваліфікацію лікаря-стоматолога за скороченим терміном навчання.

stomat2019 2

stomat2019 1


КОНТАКТИ
33000 Україна
м. Рівне вул.М.Карнаухова,53
тел (0362)63 55 34
E-mail: m_college@icc.rv.ua


АДРЕСИ НАВЧАЛЬНИХ КОРПУСІВ
Корпус №1 вул.М.Карнаухова, 53
Корпус №2 вул.16 липня, 18
Корпус №3 вул.16 липня, 20
Корпус №4 вул.Калнишевського, 29


   Вища освіта спрямована на забезпечення фундаментальної наукової, загальнокультурної, практичної підготовки фахівців, на формування інтелектуального потенціалу нації та всебічний розвиток особистості як найвищої цінності суспільства.


       
Copyright ©2015. Рівненський медичний коледж