^Вверх
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Положення

 1. Положення про освітній процес в КЗВО "Рівненська медична академія" 
 2. ПОЛОЖЕННЯ про екзаменаційну комісію комунального закладу вищої освіти «Рівненська медична академія» Рівненської обласної ради
 3. Положення про проведення попереднього та передекзаменаційного тестування з медичних дисциплін студентів Рівненського державного медичного коледжу
 4. Положення  про переведення студентів, які навчаються в КЗВО «Рівненська медична академія»
 5. Положення  про відпрацювання пропущених занять студентами 2019
 6. Перелік предметів, що підлягають відпрацюванню 
 7. ПОЛОЖЕННЯ Про запобігання, попередження та врегулювання випадків, пов’язаних із сексуальними домаганнями і дискримінацією у комунальному закладі вищої освіти «Рівненська медична академія»
 8. ПОЛОЖЕННЯ про Комісію з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми у комунальному закладі вищої освіти «Рівненська медична академія»
 9. ПОЛОЖЕННЯ щодо протидії булінгу (цькуванню) у комунальному закладі вищої освіти «Рівненська медична академія»
 10. ПОЛОЖЕННЯ про академічну доброчесність учасників освітнього процесу комунального закладу вищої освіти «Рівненська медична академія»
 11. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА АКАДЕМІЧНУ МОБІЛЬНІСТЬ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У КЗВО “РІВНЕНСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ”  
 12. ПОЛОЖЕННЯ про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-трансферній системі організації освітнього процесу в КЗВО «Рівненська медична академія»
 13. Положення про навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
 14. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в КЗВО «Рівненська медична академія»
 15. Положення про проведення практики студентів КЗВО «Рівненська медична академія»КЗВО «Рівненська медична академія» 
 16. ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕЙТИНГОВУ СИСТЕМУ ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВЦІВ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ “РІВНЕНСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ” РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
 17. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДИСТАНЦІЙНУ ФОРМУ НАВЧАННЯ В КЗВО «РІВНЕНСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ» ПІД ЧАС КАРАНТИНУ COVID-19

Положення про підрозділи

 1. Положення про Рівненський медичний коледж комунального закладу вищої освіти “Рівненська медична академія”
 2. Положення про бухгалтерську службу комунального закладу вищої освіти “Рівненська медична академія”
 3. Положення про юридичний відділ комунального закладу вищої освіти «Рівненська медична академія»
 4. Положення Про норми часу для планування та обліку навчальної роботи та перелік основних видів методичної наукової й організаційної роботи науково-педагогічних працівників комунального закладу вищої освіти “Рівненська медична академія” 
 5. Положення про відділ кадрів комунального закладу вищої освіти «Рівненська медична академія»
 6. Положення про медико-фармацевтичний факультет КЗВО “РІВНЕНСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ”
 7. Положення про кафедру «Медико-профілактичних дисциплін»
 8. Положення про кафедру «Медико-профілактичних дисциплін та лабораторної діагностики» оновлене»
 9. Положення про кафедру «Фізичної терапії, ерготерапії»
 10. Положення про навчальні кабінети та лабораторії КЗВО “РІВНЕНСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ” КЗВО “РІВНЕНСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ” 
 11. Положення про кафедру хіміко-фармацевтичних дисциплін.

КОНТАКТИ
33000 Україна
м. Рівне вул.М.Карнаухова,53
тел (0362)63 55 34
E-mail: m_college@icc.rv.ua


АДРЕСИ НАВЧАЛЬНИХ КОРПУСІВ
Корпус №1 вул.М.Карнаухова, 53
Корпус №2 вул.16 липня, 18
Корпус №3 вул.16 липня, 20
Корпус №4 вул.Калнишевського, 29


   Вища освіта спрямована на забезпечення фундаментальної наукової, загальнокультурної, практичної підготовки фахівців, на формування інтелектуального потенціалу нації та всебічний розвиток особистості як найвищої цінності суспільства.


       
Copyright ©2015. Рівненський медичний коледж